Privacybeleid

Tropdog, gevestigd te Heikruisesteenweg 7 - 1670 Pepingen, respecteert de privacy van onze gebruikers en verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en GDPR.

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u online het contactformulier, de verblijfsovereenkomst voor het pension en/of het inschrijvingsformulier voor de trainingen invult, zal gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Waarom slaan we uw gegevens op?
- Om u van een reactie te kunnen voorzien nadat u het contactformulier hebt ingevuld.
- Voor het analyseren van statistieken en trends in het bezoekgedrag.
- Voor de uitvoering van de overeenkomst, als we diensten voor u gaan uitvoeren.
- Om u te kunnen contacteren in noodgeval, bij wijzigingen, bij nieuwtjes,...

Met wie delen wij deze gegevens?
Alleen de zaakvoerders, Wouter en Evi, hebben toegang tot deze gegevens en worden met niemand gedeeld.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens op verblijfsovereenkomsten voor het pension, en de inschrijvingsformulieren voor de trainingen, worden minstens 5 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Rechten
U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van deze gegevens in te trekken, waarna wij deze gegevens niet meer zullen gebruiken.
Je hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw gegevens te rectificeren.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen.